Vážení rodiče a milé děti,

        ráda bych Vás přivítala na stránkách třídy 1.A - KLAUNI.

Najdete zde důležité informace, proto doporučuji pravidelně stránky sledovat. 

Těším se na spolupráci s Vámi.

                                                           Vaše třídní učitelka  Bc. Zdeňka PodešvováJARNÍ PRÁZDNINY  - OD 19. 2. 23. 2. 2018

DŮLEŽITÉ!!!!!!!

Vážení rodiče, milí žáci,

v naší škole jsme zavedli od počátku druhého pololetí, tj. od 1. 2. 2018 k informování žáků a jejich zákonných zástupců vedle klasických papírových žákovských knížek, také zkušebně žákovské knížky elektronické.

Do 30. 6. 2018 bude elektronická žákovská knížka ve zkušebním provozu a všechny závazné informace, včetně klasifikace, Vám budou i nadále v tomto období sdělovány v papírové žákovské knížce.

Přístup do el. žákovské knížky (jen možnost nahlížení) budete mít Vy i Vaše dítě prostřednictvím Vašich přihlašovacích údajů (jméno, heslo). Hesla budou předána žákům v únoru 2018.

Přístup do elektronické žákovské knížky je k dispozici na www.zsjm-me.cz odkazem "Elektronická žákovská knížka" (v modré nabídce vlevo) po zadání přihlašovacích údajů.

Prosím, zachovávejte své heslo v tajnosti. O změnu hesla lze ve výjimečných případech zažádat e-mailem na adrese: samek@zsjm-me.cz.

V Mělníku dne 6. 2. 2018                                                                                    Mgr. Vladimír Škuta, ředitel školy


PROSBA:  Při psaní domácích úkolů do písanky, prosím dbejte na správné psaní písmen a  na správné psaní do řádků!

 V písance píšeme na řádek, který je tučně vytištěn, slabě vytištěné řádky jsou řádky pomocné,  aby děti rozlišovaly velikost písma. Děkuji moc.


Velké DĚKUJI za účast na třídních schůzkách, hlavně nezapomeňte jsem tady pro Vaše děti, ale i pro Vás, proto cokoli, kdykoli přijďte, vše se dá vyřešit. 

Informace - ZNÁMKOVÁNÍ - MATEMATIKA -    0 chyb    -    1*                     6chyb       -     3                        

                                                                                     1-2chyby  -   1                       7chyb       -     3-

                                                                                        3chyby -   1-                       8chyb      -     4

                                                                                       4chyby  -  2                        více chyb -     5  

                                                                                       5chyb    -  2-                      nebo napsán počet chyb 

                                                                                                                                + nezvládl/a/

Velké DĚKUJI patří všem maminkám, tatínkům, kteří mi nosí pomůcky na Vv, Pv - moc si toho vážím a určitě vše využijeme. Móóóc děkuji.


Prosba, každý úkol, zápis v úkolníčku mi prosím podepisujte. Děkuji.

Informace: při každodenním prohlížení pracovních sešitů si všímejte jestli není cvičení dáno do kroužku, to znamená: je potřeba dodělat nebo procvičit - pomalinku děti učím se připravovat do školy, ale hlavně jak dávají pozor co jim říkám. Děkuji moc a moc za spolupráci. 

Děkuji moc, za úžasnou domácí přípravu vašich dětí do školy, moc si toho vážím a zároveň oceňuji vaši trpělivost.