Rozvrh hodin 2017 - 2018 - 1.A

                                        8.00 - 8.45                8.55 - 9.40                 10.00 - 10.45                      10.55 - 11.40

_____________________________________________________________________

Pondělí                  Čj                    M                     Čj                        Prv

_____________________________________________________________________

Úterý             M               Čj               Vv                 Pv

_____________________________________________________________________

Středa            Čj               M               Tv                  Tv

_____________________________________________________________________

Čtvrtek           M               Čj               Prv                Čj         

_____________________________________________________________________

Pátek             Čj                M              Čj                  Hv            

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
všechny předměty vyučuje - Bc. Zdeňka Podešvová
asistentka pedagoga           - Marcela Hausmanová
vychovatelka                        -  Jana Fialová/oddělení Berušky/
Vysvětlení zkratek  -  Čj   -  český jazyk, čtení, psaní, 
                                               -  M   -   matematika
                                               -  Prv -   prvouka
                                               -  Vv  -   výtvarná výchova
                                               -  Pv  -   pracovní výchova
                                               -  Tv  -   tělesná výchova
                                               -  Hv  -   hudební výchova