Rozvrh hodin 2019 - 2020 - 3.A

                           8.00 - 8.45            8.55 - 9.40            10.00 - 10.45                    10.55 - 11.40             11.50 - 12.35

_____________________________________________________________________

Pondělí                       

_____________________________________________________________________

Úterý                                                    

_____________________________________________________________________

Středa     

_____________________________________________________________________

Čtvrtek     

_____________________________________________________________________

Pátek                                      

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
třídní učitelka                         - Mgr. Zdeňka Podešvová 
asistentka pedagoga            - Mgr. Marcela Hausmanová
vychovatelka                         - Jana Fialová/oddělení Berušky/
tělesná výchova                    - Mgr. Lenka Macurová
hudební výchova                  -
anglický jazyk                       -
Vysvětlení zkratek  -  Čj   -  český jazyk, čtení, psaní,   JV - jazyková výchova, LV - literární výchova, KSV - komunikační                                                           slohová výchova, DV - dramatická výchova/KSV + DV se průběžně prokládají do LV/
                                               -  M   -   matematika
                                               -  Aj   -   anglický jazyk
                                               -  Prv -   prvouka
                                               -  Vv  -   výtvarná výchova
                                               -  Pv  -   pracovní výchova
                                               -  Tv  -   tělesná výchova
                                               -  Hv  -   hudební výchova