Rozvrh hodin 2018 - 2019 - 2.A

                                        8.00 - 8.45                8.55 - 9.40                 10.00 - 10.45                      10.55 - 11.40

_____________________________________________________________________

Pondělí                                                                                  

_____________________________________________________________________

Úterý                                                          

_____________________________________________________________________

Středa                                                           

_____________________________________________________________________

Čtvrtek                                                                 

_____________________________________________________________________

Pátek                                                                    

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
třídní učitelka                        - Bc. Zdeňka Podešvová
asistentka pedagoga           - Marcela Hausmanová
vychovatelka                        -  Jana Fialová/oddělení Berušky/
Vysvětlení zkratek  -  Čj   -  český jazyk, čtení, psaní, 
                                               -  M   -   matematika
                                               -  Prv -   prvouka
                                               -  Vv  -   výtvarná výchova
                                               -  Pv  -   pracovní výchova
                                               -  Tv  -   tělesná výchova
                                               -  Hv  -   hudební výchova