Rozvrh hodin 2018 - 2019 - 2.A

                           8.00 - 8.45            8.55 - 9.40            10.00 - 10.45                    10.55 - 11.40             11.50 - 12.35

_____________________________________________________________________

Pondělí         ČJ/jv/               Tv               M/geo/                ČJ/lv/              Prv                          jazyková vých.                  geometrie          literární vých.

_____________________________________________________________________

Úterý      ČJ/jv/          M          ČJ/psaní/       Prv                                jazyková vých.                

_____________________________________________________________________

Středa      M             ČJ/jv/       M               ČJ/lv/                                             jazyková vých.                  literární vých.

_____________________________________________________________________

Čtvrtek     M             ČJ/jv/       HV               Tv                                              jazyková vých.               

_____________________________________________________________________

Pátek       ČJ/jv/                    Vv                Pv                               jazyková vých.                                

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
třídní učitelka                        - Bc. Zdeňka Podešvová /čj, mat., prv, vv, pv, hv/
asistentka pedagoga           - Marcela Hausmanová
vychovatelka                        -  Jana Fialová/oddělení Berušky/
tělesná výchova                   - Bc. Ivana Hyková
Vysvětlení zkratek  -  Čj   -  český jazyk, čtení, psaní,   JV - jazyková výchova, LV - literární výchova, KSV - komunikační                                                           slohová výchova, DV - dramatická výchova/KSV + DV se průběžně prokládají do LV/
                                               -  M   -   matematika
                                               -  Prv -   prvouka
                                               -  Vv  -   výtvarná výchova
                                               -  Pv  -   pracovní výchova
                                               -  Tv  -   tělesná výchova
                                               -  Hv  -   hudební výchova