třídní učitelka:   Mgr. Zdeňka Podešvová

 e-mail:              podesvova@zsjm-me.cz

tel.číslo:             315 636 420