AKCE TŘÍDY - 2018- 2019

                                                                                                           2.A

ZÁŘÍ

7. 9. 2018 - SPORTOVNÍ DEN - park Polabí od 9.00hod. 

V tento den, děti přijdou ve sportovním oblečení, batůžek, svačina, pití, pláštěnka 

ŘÍJEN

4. 10. 2018 - ekologický program - "TONDA OBAL NA CESTÁCH" /třídění obalu/ -program je zdarma, délka programu je 1 vyučovací hodina.

5. 10. 2018 - PODZIMNÍ TVOŘENÍ  -  V době vyučování půjdeme od 10.00hod. do Zahradnické školy/vedle naší budovy/, kde si děti vytvoří podzimní výrobek.  Děti si zde vyzkouší různé techniky zdobení z různého materiálu. Cena výrobku - 50,-Kč - bude hrazeno z fondu

19. 10. 2018 - FOCENÍ - FOTO ALBUM - CENA 270,-Kč - podrobnější info mají děti nalepené děti v úkolníčku. 

26. 10. 2018 - TŘÍDNÍ HALLOWEEN - v tento den děti mohou přijít v maskách, kdo doma žádnou nemá vůbec nevadí. Kdyby někdo měl možnost přinést dýni, budu ráda, s dětmi vydlabeme a dáme do atria školy. 

29. - 30. 10. 2018 - PODZIMNÍ PRÁZDNINY

31. 10. 2018 - ŘEDITELSKÉ VOLNO

LISTOPAD

13. 11. 2018 - TŘÍDNÍ SCHŮZKA - budou se konat ve 2.A od 15.30hod., kdyby se někdo nemohl dostavit  domluvíme se na individuální schůzce. 

15. 11. 2018  - ABRAKA MUZIKA - DDM - od 9.30hod. - do 11.00hod., cena 60,-Kč/hrazeno z fondu/ - Hudební, vzdělávací program  - půjdeme v době vyučování.

16. 11. 2018 - VÁNOČNÍ DÍLNY - tento projekt se bude konat ve škole od 8.00 hod. - do 11.40 hod. Žáci z 1. stupně budou rozděleny do 12 dílniček - každá dílnička má připravený svůj výrobek. Tyto výrobky si děti nebudou odnášek domů, ale budou dány na vánoční prodejní výstavu.

V tento den si děti přinesou - batůžek, svačinu, pití. 

26. 11. 2018 - Vánoční program v Regionálním muzeu - PŮJDEM SPOLU DO BETLÉMA -  od 9.30 - 11.00hod. , cena 40,-Kč - placeno z fondu. 

Charakteristika programu: seznámení s vývojem betlémářské tradice, prezentace souboru krkonošských betlémů, zapůjčeného z Krkonošského muzea v Jilemnici

PROSINEC

7. 12. 2018 - Vánoční tvoření  - v době vyučování půjdeme v 10.00hod. - do 11.30hod, do Zahradnické školy, kde si děti vytvoří vánoční výrobek. Toto tvoření je zdarma. 1. a 2. vyučovací hodinu je český jazyk a matematika. 

12. 12. 2018 ZÁMEK LOUČEŇ- sraz v 7.30hod. - na ostrůvku - odjezd v 7.45hod. - z aut.zastávky - návrat - 13.00hod. -13.30hod. děti odvádím na oběd +do družiny. Cena - program - 130,-Kč, doprava - 62-Kč - hrazeno z fondu.

Na výlet - batůžek, svačina, pití, pláštěnka, kapesné, kdo špatně snáší jízdu autobusem - kinedryl

ADVENTNÍ PROHLÍDKA ZÁMKU LOUČEŇ-děti se vžijí se všemi smysly do kouzelné vánoční atmosféry při procházce zámeckým parkem s největším adventním věncem v Čechách. V každé zámecké komnatě pak na nás bude čekat vždy jiný vánoční stromek se svým příběhem. K vidění bude celkem 18 vánočních stromečků. 

Co vše na zámku žáci zažijí? - jedinečnou kostýmovou prohlídku, povídání o historii Vánoc, zvycích, tradicích u nás i v jiných zemích světa, výroba vlastní vánoční ozdoby, horký čaj a malý dárek, návštěva parku s 12 labyrinty a bludišti. 

20. 12. 2018 - VÁNOČNÍ TVOŘENÍ S RODIČI - předvánoční setkání rodiče + děti se uskuteční ve 2.A - od 15.30hod., libovolné vyrábění vánočních ozdob, které si odnesete domů, kdo máte doma tavné pistole - přineste, budou se určitě hodit. Různé mašle, knoflíky, korálky, atd. mohu poskytnout. Občerstvení během setkání - čaj, káva, limo - obstarám já, rodiče prosím o několik kousků vánočního cukroví. Již teď se těším na krásné setkání, hlavně prosím nezapomeňte DOBROU NÁLADU!!!!!!!


LEDEN

31. 1. 2019 - VÍM KDO MĚ HLÍDÁ - služebna Městské policie - Mělník, program nám začíná od 9.00hod. - do 10.00hod.

31. 1. 2019 - POSLEDNÍ HODINU BUDE DĚTEM PŘEDÁNO VYSVĚDČENÍ - v tento den děti přijdou jen s batůžkem.

ÚNOR

14. 2. 2019 - Školní recitační soutěž - od 13.00hod. 

15. 2. 2019 - Zubní prevence - tento program bude probíhat ve škole/ve třídě/, dětem bude ukázáno jak si správně čistit zoubky, proto v tento den si děti přinesou svůj kartáček na zuby, aby si mohly vše vyzkoušet. 

11. - 15. 2. 2019 - proběhne ve škole, ve třídě - BAREVNÝ TÝDEN 

PONDĚLÍ - barevné oblečeníÚTERÝ - červená, STŘEDA - modrá, ČTVRTEK - zelená, PÁTEK - černá. 

18. 2 . 2019 - VELIKONOČNÍ DÁVNOHRÁTKY - aneb JAK TO BYLO U KUDRNŮ O POSTNÍCH NEDĚLÍCH  - Regionální muzeum Mělník, od 11.00hod. - 12.30hod., cena 40,-Kč/hrazeno z fondu/ 

Charakteristika programu: regionální tradice předvelikonočního údobí a jarních zvyklostí na statku u Kudrnů, prvky dramatické výchovy, využití všech smyslů, muzejní dílnička s tvořivou rukodělnou aktivitou, zařazení do rámcového vzdělávacího programu - odpovídá vzdělávací oblasti Dítě a svět/seznamování se světem lidí, kultury a umění, osvojení si základních poznatků o prostředí, v němž dítě žije, budování vztahu ke kultuře a umění/         

BŘEZEN

13. 3. 2019 -Exkurze do svíčkárny Šestajovice - Rhodos -  vlastní výroba čokolády, odlévání do tabulky, zdobení perníčku, každý dostane 2 svíčky. Sraz v 7.45hod. na ostrůvku před školou. Odjezd - v 8.00hod. - návrat kolem 13.00hod. - děti odvádím na oběd + do družiny.  Cena programu - 120,-Kč, doprava - 72,-Kč - hrazeno z fondu

S sebou - batůžek,  větší svačinu, pití, kapesné

20. 3. 2019 - ZDARMA PROHLÍDKA PODZEMÍ - POZOR!!!prohlídka nám začíná v 11.30hod. do 12.00hod. ve škole budeme kolem 12.30hod. - děti odvádím na oběd+družina.

21. 3. 2019 - Divadelní představení Modré divadélko - od 11.00hod. O Budulínkovi 

22. 3. 2019 - Den vody - podrobnější informace budou dány dětem do úkolníčku

27. 3. 2019 - Den otevřených dveří

29. 3. - NOC S ANDERSENEM - spaní ve škole, veškeré informace budou dány dětem do úkolníčku. 

DUBEN

3. 4. 2019 - Hudební program - Modré divadélko/školní sál ve škole/ - cena programu                                    40,-Kč/placeno z fondu/Podrobnější informace: https://www.folkproskoly.cz 

10. 4. 2019 - MALÝ PRINC - MKD Mělník, od 10.15hod. cena 60,-Kč/placeno z fondu/

17. 4. 2019 - Jarní-velikonoční tvoření - Zahr..škola/vedle naší budovy/ od 8.00hod. - 10.00hod. -jelikož již máme být na místě v 8.00hod. bude sraz před školou na ostrůvku v 7.45hod. - v tento den batůžek, svačina, pití, penál. Cena vytvořeného výrobku činí 80,-Kč /placeno z fondu/- děti jsou šikulové, proto se již pustíme do většího výrobku. 

KVĚTEN

2. 5. 2019 - Lego - Praha - pro děti je připravena  prohlídka s průvodcem, pracovní listy, stavby z lega, inter. programna výlet jedeme s žáky ze 7. B a p. uč.Antonínovou - Cena programu 130,-Kč, doprava 73,-Kč/hrazeno z fondu/ - sraz před školou v 7. 45 hod., návrat v 15.00 hod. - v tento den batůžek, větší svačinu, pití, kapesné. Odhlaste dětem oběd. Děti přivedu ke škole, nebo si je můžete převzít na autobusové zastávce u nemocnice.  Informace budou ještě dány dětem do notýsku. 

8. 5. 2019 - Státní svátek - Den osvobození od fašismu

9. 5. 2019 - Ochrana člověka za mimořádných situací - v tento den - batůžek, sportovní oblečení, svačina, pití - poplach, v prostoru před školou ukázka - MP psovodi, hasiči, záchranná služba.Vyučování končí dle rozvrhu - v 11.40 hod. 

10. 5. 2019 - Volno vyhlášené ředitelem školy 

24. 5. 2019 - Focení - děti mají nalepeno v úkolníčku - prosím o vyplnění

31. 5. 2019 - Život v zahradě - Zahradnická škola -  tento program je zdarma - jelikož program již začíná v 8.00hod. - sraz před školou v 7.45hod. V tento den: batůžek, svačina, pití, sportovní oblečení. Program je plánován na 2-3 hodiny. 

 Záměr programu: Děti poznají zahradu jako kus přírody, který jsme přinesli k domu, a pokud budeme respektovat nároky rostlin na prostředí, tak se bude zahradě dařit a nám v ní bude dobře. 

Anotace: Žáci se naučí poznávat některé základní rostliny. Pomocí čichu i zraku si zkusí poznat bylinky, které se dají použít jako léčivky či koření. Budou pracovat s teploměry a vlhkoměry a zjistí, jak rozdílné podmínky mají rostliny na slunci a ve stínu. Budou se zabývat tím, které vlastnosti rostlinám umožňují snášet sucho. Podle vlastních pocitů při procházení se v zahradě zkusí vymyslet, jak by měla vypadat zahrada, aby se v ní oni sami cítili dobře. Uvědomí si, že členitá zahrada umožňuje život většímu množství různých druhů rostlin. 

ČERVEN

10.6.2019 - ZOO - Praha - odjezd v 8.00hod. - návrat do 15.00hod. /odhlásit oběd/

11.6.2019 - Výchovný koncert +STARÉ HRADY - Libáň/dva okruhy+jeden okruh zdarma         Výchovný koncert MKD od 10.00hod. do 10.45hod. ZDARMA - hned po skončení odjíždíme od MKD na připravený program - Staré Hrady - program začíná v 13.00hod. - návrat kolem 16.30hod. /odhlásit oběd/

12.6.2019 - Divadlo kouzel - Kožíšek - odjezd v 8.00hod. - návrat do 12.30hod. Škola kouzel + labyrint

13.6.2019 - Duhový park - Třebovle - dne 17.4.2019 mi bylo oznámeno: 

Vážená paní učitelko, s politováním Vám musíme oznámit, že jsme nuceni zrušit rezervaci Vašeho termínu v Duhovém parku. Připravujeme v našem areálu v Třebovli nový koncept, z důvodu technických komplikací se však projekt zdržel a našim zákazníkům bychom nemohli momentálně nabídnout dokonalé služby. Proto zůstane park v sezoně 2019 uzavřen. Za způsobené komplikace se Vám omlouváme a jako projev díků za Vaši přízeň bychom Vám v následující sezoně 2020 rádi poskytli zvýhodněnou nabídku.

Změna výletu: Zámek Dětenice - odjezd v 8.00hod. - návrat v 15.00hod., program: Strašidelná prohlídka zámku + interaktivní  prohlídka pivovaru /odhlásit oběd/

14.6.2019 - Želízy-Liběchov - odjezd v 8.00hod. - návrat do 12.30hod.naučná stezka, skály, hry

Týden výletů - vše bude včas upřesněno- odjezd, návrat, ceny a dětem budou dány veškeré podrobné informace + závazná přihláška. Všechny výlety jsou placeny z rodičovského fondu.