FOTOGALERIE - 1. čtvrtletí

2017/2018 

                                                                                                   1. A

5. - 8. 9. 2017- 1. týden

Naše první dny ve škole, krásně pracujeme a móóóc se snažíme. Dáváme pozor, známe třídní pravidla, školní řád a už se rozdávaly i jedničky s hvězdičkou.  
První týden jsme ukončili Besedou o houbičkách, dětem se beseda líbila, mají velkou pochvalu, byly moc hodné a  měly i zajímavé dotazy.

11. - 15. 9 . 2017 - 2. týden

Druhý týden jsme už začali pracovat v pracovních sešitech, učíme se správně držet tužku, cviky nám k tomu pomáhají, v matematice jsme velmi šikovní. Naše první výtvarná výchova a pracovní výchova byla úžasná, vyrobili jsme krásné chobotničky./fotečky/Tento týden jsme pokročili v matematice už známe číslice 0-5, v Živé abecedě jsme si krásně vyprávěli pohádky, vytleskávaly slabiky(děti byly moc šikovné), začali jsme písmenko M m, už máme v boxu vystřižené. Děti se snaží krásně držet tužku - chválím. Jen co musíme pořádně vypilovat je kázeň, někteří už pochopili jak se správně chovat ve škole, ale někteří nám to pořád kazí(achjo).

18. - 20. 9. 2017 - 3. týden

Třetím týdnem jsme začali opakováním písmenka M,m a začali písmenko A,a,á. V matematice - jsme výborní, začali jsme porovnávat čísla - větší 3>1 a budeme pokračovat menší 1<2, rovno 2=2. V matematice test dopadl výborně, všichni ho zvládli bez chyb. Krásně skládáme slabiky a první slovo "Máma". Byla to obrovská radost. Děti moc chválím, moc pěkně se snaží, pracují podle pokynů i to chování se zlepšilo/hurá/

19.9.2017 - Klauni -  Klauni se dětem moc líbili. Bylo na nich vidět, že si to užívají - byla to legrace.

22.9.2017 - fotky z hodiny českého jazyka - skládání slabik, slova - máma. Hudební výchova - není jen zpěv, ale také tančíme a je legrace.

25. - 27. 9. 2017 - 4. týden

Čtvrtý týden byl krátký, ale děti byly moc šikovný. Známe další písmenko L,l, dokážeme složit z písmenek více slov./ Ála, lama, Amála, malá, máma/V matematice psaní čísla 1,  poznávali jsme geometrické tvary - brčka nám k tomu pomohla a začali jsme psát 2. Při vyučování hrajeme různé rozcvičky, které děti baví, ale zároveň si osvojují učivo. Ve Vv výchově jsme tiskli jablíčka do zavařovací/papírové/ lahve, v Tv jsme zkoušeli běhat 20m a 40m. Příště budeme měřit čas, všem to moc a moc šlo. 

Fotečky ze 4.  týdne:

2. -  6. 10. 2017 - 5. týden

Pátý týden nám začal po čtyřech dnech volna, musím ale moc pochválit děti, krásně se naučily básničku, čtou pěkně písmenka, začínají  skládat slabiky, slova a i větu vymyslí. Začali jsme počítat - sčítat do 2, 3, 4. Hned pochopily a vytvářely krásné příklady a slovní úlohy - moc chválím. V prvouce probíráme podzim a vše co k tomuto měsíci patří.  Děti se krásně hlásí, nepřekřikují se, každý toho svého spolužáka poslouchá - jsem na ně pyšná, jsou to moje zlatíčka. Při psaní jsme rozvíjeli grafomotoriku, za odměnu dostaly děti klauna, kterého si vystřihly,  složily a vybarvily. Povedl se všem.  Vv - krásně se nám podařily deštníky/uf/. Známe další písmenko E,É,e, é, ě. Začali jsme písmenko S, s - v dalším týdnu budeme pokračovat.  V hudební výchově bylo vytleskávání rytmu - rozpočítadla. Také nás byl tento týden navštívit pan ředitel na hodinu matematiky - jen samá chvála - HURÁ!!!!!!!

9. 10. - 13. 10. 2017 - 6. týden

V tomto týdnu jsme dokončili písmenko S,s, začali písmenko O,ó,o. Pěkně nám to přibývá, ale děti pěkně čtou, je vidět pravidelná příprava. V matematice sčítání do 5 - tvoření slovních úloh. Někteří používají víčka, počítadlo - samostatná práce dopadla u všech výborně. Je potřeba neustále vše opakovat, aby učivo bylo pěkně zažité. Vv - Pv - výroba housenek + modelování - zelenina, ovoce - KRÁSA!!! TV - hod s míčem, míčové hry - děti jsou moc šikovné. Prv - poznávání  zeleniny - jak pomáhám já na zahrádce při sklizni. 12.10. podzimní procházka - park Polabí, děti plnily úkoly /obejmi lipový strom, nasbírej kytici z javorového listí, namaluj větvičkou na zem větev, najdi strom - modřín, naslouchání zvuků při zavření očí - šum listí, ptáčka, vítr. Pozorování barevnosti listí. Z nasbíraného listí jsme udělali krásnou - "Listovou housenku"/foto/

16. 10. - 20. 10. 2017 - 7. týden

Další týden již 7 nám pěkně utekl.  Naučili jsme se písmenko  P, p  - pěkně čteme slabiky, kratší slova, když používáme box s písmenky již máme více slov na procvičování. Děti mají rády skupinové práce, kde společně skládají slova - přesmyčky. V matematice jsou děti velmi šikovní, již bylo pár samostatných prací - dopadly velmi dobře. Sčítání do 5, rozklad čísla, práce na číselní ose, činnosti sčítání do 5 - hrou - jsou to prostě šikovní "Klauni". Hudební výchova - poprvé děti byly v učebně hudební výchovy, kde jsme měli "KONCERT" - Viktorka Šnajdrová, dochází do hudební školy, tak nám zahrála na klavír, bylo to její první vystoupení - bylo to úžasné, děti zpívaly a bylo na nich vidět, že se jim to moc líbilo. Viky moc děkujeme, doufám, že pro nás připravíš další "KONCERT". Děti si vyzkoušely hraní  s nástroji - triangl, vajíčko, bubínek, malé činely, dřívka. Další naše poprvé bylo společné divadlo v MKD na pohádce "Nosáčkovo dobrodružství" - pohádka se všem moc líbila. 

Foto ze 7. týdne - Práce v hodině čj - skládání slabik, slov, matematika - sčítání do 5 - vytvoří obrázek, hudební výchova, spokojené děti - návrat z divadla. 


23. 10. - 27. 10. 2017 - 8. týden - bude to krátký týden, děti mají  ve středu ředitelské volno, čtvrtek a pátek podzimní prázdniny. 

I v tak krátkém týdnu jsme zvládli plno věcí. V Živé abecedě jsme začali písmenko U,ú,ů, některé děti začaly číst rovnou slabiky a celé slovo, krásně jsme skládali slabiky, slova. V matematice jsme se naučili psát 0, sčítání s nulou, slovní úlohy, děti doplňovaly správné číslo v číselné řadě a samozřejmě společné matematické činnosti, které děti mají moc rády. Ve Vv jsme pracovali s listy - sovy na stromě, listové postavičky a zvířátka. 

Foto - z 8. týdne - skládání slov, sovy na stromě, listové postavičky a zvířátka, smějící hrušky a jablka + video

30. 10. - 3. 11. 2017 - 9. týden

Dětem byly rozdány matematické minutovky, které nám budou sloužit na procvičování probraného učiva - již jsme pracovali. V Živé abecedě krásně čteme, skládáme slabiky, slova. Máme další společnou činnost - hra na telefony, v které si děti procvičují slabiky. Velká akce 31.10. - Halloween - děti měly úžasné kostýmy, krásně jsme vyráběli- zdobení dýní, papírové masky, bylo disco - foto + video.

V Živé abecedě jsme probrali písmenko I,i,í, a již v 10. týdnu začneme pracovat ve Slabikáři, kde je více čtení  - delší věty, článečky a pro děti to bude určitě zajímavější. Na řadu také přijde písanka, kde již děti začnou procvičovat psací malá a velká písmena, slova, krátké věty.  Někteří žáci od pondělí začínají psát perem.  V matematice jsme zvládli několik samostatných prací - dopadlo vše velmi dobře. Děti se seznámily s novou látkou - odčítání. V hodině prvouky jsme si vyprávěli o rodině, jak bychom se měli k sobě chovat, jak pomáhat a čím udělat rodičům radost. 

3. 11. se uskutečnilo 3. vyučovací hodinu první setkání s p. psycholožkou Vali -  bylo téma přátelství, kamarádství, jak dobře znám svého spolužáka. Děti byly úžasný, krásně spolupracovaly, foto + video mluví za vše. 

Výroba ježků -  video + foto

Pracujeme v matematických minutovkách - foto - je zde mnoho příkladů na procvičování, jiné typy, děti nejsou v hodině matematiky pasivní, stále si vše opakují - počítání je baví. 

3. 11. 2017 - první setkání s p. psycholožkou Vali - komunitní kruh - setkání probíhalo velmi pěkně, téma tohoto setkání bylo kamarádství, jak znám dobře svého spolužáka, hry. foto + videa

Video z činnosti, která dětem připomíná, jak správně číst a psát. /XIMEOIXPL......., IOX2X51IXO3........./

6. 11. - 10. 11. 2017 - 10. týden

Desátý týden jsme začali rozlučkou s pracovním sešitem - Živá abeceda". 

Hurá máme "Slabikář" - děti se moc těšily a hned jsme se pustili s radostí do práce. 

Foto - práce v hodině matematiky, kde děti samostatně píší na mazací tabulku příklady a počítají                   

        -  vytváření své vlastní slovní úlohy i s příkladem na odčítání

        -  Vv - strom vytvořený z obkreslené ruky, děti dotvářejí kůru

        -  Pv - obtiskávání listů 

        -  radostné společné foto z pochvalami třídního učitele - všem GRATULUJI!!!!!!!!

Čtení ve Slabikáři děti baví, krásně spojují slabiky. 

V hodině matematiky stále procvičujeme sčítání a odčítání do 5. Dnes děti měly samostatnou práci v mat. minutovkách - známky v ŽK. Foto - procvičování na odčítání do 5.

V hodině tělesné výchovy jsme cvičili na lavičkách.  Dětem to úžasně šlo, jako odměna byla skluzavka, houpání na laně. Foto z hodiny TV + video

Další pohodový týden je za námi. Děti jsou úžasný, krásně pracují -  s velkou chutí, užíváme si i plno legrace. Začali jsme psát do písanek, někteří již perem, děti se velmi snaží a krásně se rozepisují. V matematice nám přibylo odčítání DO 5, tak je počítání zajímavější, ale zároveň se musí dávat větší pozor jaké znaménko je u příkladu. Již se nám objevují příklady typu 3 +   = 5, děti musí doplnit správné číslo, to i na odčítání 4 -   = 2. Ve Slabikáři jsme ukončili písmenka, která jsme znali z Živě abecedy, další týden začneme nové písmeno T,t. 

K NAROZENINÁM JSEM OD DĚTÍ DOSTÁVALA PŘÁNÍČKA, DÁREČKY MOC A MOC VŠEM DĚKUJI, JSTE MOJE ZLATÍČKA.