2. ČTVRTLETÍ - 2. A

28. - 31. 1 2019 - tak nám pěkně utekl týden, navštívil nás kolega s dcerou a pěkně nám zahráli a zazpívali, děti se radovaly z nové matematiky, vypracovaly své sebehodnocení, každý si našel ve třídě místečko a sám přemýšlel o svých znalostech - bude rodičům posláno k podpisu v pondělí FOTO, vytvářely živé obrazy - podzim, čert a mikuláš, moře a loď FOTO, navštívili jsme MP, program byl velmi zajímavý FOTO.

 FOTO - velké očekávání na náměstí, děti stále netuší kde se bude rozdávat vysvědčení.

FOTO - velká radost vysvědčení se rozdávalo v palačinkárně - z vysvědčení a pochval měly děti radost a pak si pochutnávaly na obr palačince. 

FOTO - sluníčko svítilo tak chvilka na dětském hřišti byla velká zábava. 

Děkuji dětem, ale i rodičům za úžasnou práci v prvním pololetí druhé třídy, moc si toho vážím a těším se na všechno co nás ještě čeká. 

21. - 25. 1. 2019 - další týden je pryč. Proběhl moc pěkně, děti musím jen chválit, vše jim pěkně šlo, už  začínají zvládat měkké a tvrdé souhlásky, jak pořád vše opakujeme tak nezapomínají ani věci, které již znají delší dobu. V tomto týdnu jsem je seznámila s dalšími novými činnostmi u kterých si opakujeme abecedu, pořadí slov ve větě, slovní zásobu. V matematice se děti učily rýsovat úsečku, v dalším týdnu v této látce budeme pokračovat. Také se seznámily se zaokrouhlováním, dostaly do chytrých desek pomůcku. Zaokrouhlování děti  bavilo a  látku pochopily. 

Týden byl ukončen stavěním ze stavebnice SEVA,  pečopáci - holčičky přinesly baráček, autíčko........, zahráli jsme si kvarteto FOTO.

13. - 18. 1. 2019 - v tomto týdnu byly prověřeny vědomosti žáků, byla písemná pololetní práce z českého jazyka - všem dopadla  výborně, děti krásně vše zvládly, nebyl u ničeho žádný problém. Písemná pololetní práce z matematiky - také se všem práce povedla, se vším si děti věděly rady. Písemná práce z prvouky - též všem dopadla dobře, tady mají děti obzvlášť velkou pochvalu, protože učebnici ani pracovní sešit nenosí domů, vše se krásně naučily ve škole a probranou látku si pamatují. Známky za 1. pololetí jsou již uzavřené a látka, která měla být probrána je také splněná vše nám souhlasí s tématickými plány, které jsou zpracovány dle školního vzdělávacího programu. Nejsme v ničem pozadu ani napřed. 

V matematice jsme měli geometrii, kde se děti  seznámily co je bod - jak se zapisuje, kde se nachází. Vše jsme si ukazovali názorně. FOTO 

K učivu geometrická tělesa si děti zahrály "krychlové pexeso" - tato činnost výrazně rozvíjí nejen jejich jemnou motoriku, ale též prostorovou představivost. Počet teček v plánu udává, kolik je na daném místě krychlí. Činnost děti moc bavila, nakonec byla soutěž kdo postaví největší komín. FOTO+VIDEO 

V PS v Čj - jsme pracovali v přílohách, kde si děti vytvářely pomůcky do chytrých desek.  

V hodině čtení jsme si přečetli  příběh "Každý je něčím krásný" - děti po přečtení povídaly o svém kamarádovi, co se jim na něm líbí, jaké má dobré vlastnosti. Dětí slovní zásoba je velká, nacházely slova, která ke kamarádovi přesně pasovala, ale hlavně pochopily, že nezáleží jak člověk vypadá, ale jaké má srdíčko. FOTO

Na Vv+Pv  si děti měly přinést vidličku /6 dětí vidličku zapomnělo -  bylo zapsáno v úkolníčku/, ještě že úča předvídá a pár vidliček donesla,  použili jsme je k vytváření obličejů kočiček, medvídků. Práce to byla zajímavá, všem se dílo povedlo.  FOTO

7. - 11. 1. 2019 - tak nám týden pěkně utekl, opravdu jsme se nenudili, každá hodina velké opakování, děti měly připraveno plno činností, při kterých se vše krásně procvičilo. FOTO V matematice byly dvě samostatné práce - dopadly opravdu výborně, první práce - příklady se závorkami - děti musely dělat rozklad - 8+/2+2/= 8+4=12/samozřejmě byly těžší příklady/ - všichni 1 s hvězdičkou, druhá práce - příklady typu 15 o 5 více - 15+5=20, 25 o 5 méně - 25-5=20, jaké číslo je před 30 a za, slovní úloha, vyjmenovat tělesa - kvádr, krychle, jehlan, koule. Z této práce byla jen jedna 2, jinak všichni opět 1. Děti mi udělaly radost. V ČJ - stále opakujeme u, ú, ů, tvrdé a měkké souhlásky, stále se vracíme k abecedě, druhy vět - každá hodina opakovací činnost, cvičení v PS, přepis, doplňování, odůvodňujeme každé slovo s i, y - stále musíme opakovat. Také byl diktát, taky dopadl dobře, i když někteří děti se tak soustředí na psaní i,y, že zapomenou na čárky, nebo vynechávají písmenka. Děti se ale snaží a je dobře, že si chybičky hned uvědomují. 

Změnila jsem známkování - neznámkuji jen chybovost, ale i úpravu a písmo. U některých se začalo písmo měnit v nečitelnou škrábanici, u číslic jsem několikrát nepoznala jaký to je výsledek. Ale musím konstatovat, že po tomto opatření se ihned začalo vše zlepšovat, takže v tom budu pokračovat. Dále známkování je přísnější - 1chyba - 1-,  2chyby - 2,  3chyby - 2-, 4chyby - 3,  5chyb - 3-,  6chyb - 4, atd. 

V hodině Vv + Pv - děti opět pracovaly ve dvojicích - tentokrát malovaly "zimní město", FOTO - všem se moc povedlo. 


3. - 4. 1. 2019 - tak máme po nejkrásnějším svátku - Vánoce a tak jsme si první den museli všechno říci, ukázat dárečky, zahrát hry, ukázat přečtené knihy a čtenářské deníky. V pátek velké opakování a trochu práce v pracovních sešitech. Chválím děti za domácí úkoly, které měly vypracovat o vánočních prázdninách. 

Dětem bylo napsáno hodnocení za 2.čtvrtletí do žákovského sešitu - kdo má nerozhodnou známku má ještě šanci pořádně zabrat a dá se vše vylepšit. U některých dětí se změnila aktivita místo A - velmi aktivní, mají B - aktivní. Již je potřeba rozlišovat jak pracují v průběhu hodin. V příštím týdnu nás čeká opakování -  diktát, opakování z matematiky a v dalším týdnu ve středu 16.1. -  1. pololetní  práce z čj - určitě se objeví -  diktát, slova nadřazená, podřazená, slova citově zabarvená - lichotivá, hanlivá, slova souznačná, protikladná, druhy vět, 17.1. -  1. pololetní práce z matem. - určitě se objeví - sčítání a odčítání přes 10 do 20, složené příklady, <, >, =, do příkladů doplňovat znaménka +, -, slovní úloha, poznat krychle, kužel, kvádr........

Ve Vv + Pv - dnes děti pracovaly ve dvojicích - vytvářely sněhuláka trochu jinak - dle vlastní fantazie. Používaly barevný papír, chlupaté bambulky, chlupaté drátky. FOTO - moc se všem povedl a máme krásnou nástěnku na chodbě. Všichni mají jedničku.

KLAUNŮ VÁNOČNÍ DEN VE ŠKOLE - FOTO+VIDEO.

MOC DĚKUJI ZA DÁREČKY, UDĚLALY MI OHROMNOU RADOST.

PŘEJI VÁM KRÁSNÉ A KLIDNÉ VÁNOCE A DO TOHO NOVÉHO ROKU 2019 PŘEJI HLAVNĚ HODNĚ ZDRAVÍČKA A ŠTĚSTÍČKA

17. - 21. 12. 2018 - tento týden je poslední před Vánocemi, už se na ně moc všichni těšíme. Ale určitě nezapomínáme i na učení, a proto  stále opakujeme matematiku, v ČJ si pořádně procvičujeme tvrdé a měkké souhlásky. Ale určitě každá hodina končí vyprávěním o Ježíškovi, o dárcích. 

Na naší škole proběhl vánoční koncert v Modrém divadélku, žáci z vyššího ročníku nám krásně zazpívali, zatančili, byla to moc pěkná hodinka. Žáci ze 7. B nám přečetli dvě poslední večerníčkové pohádky, děti se potleskem rozloučily. 


Dne 21. 12. 2018 - u nás ve třídě proběhlo VÁNOČNÍ TVOŘENÍ S RODIČI - byla jsem opravdu mile překvapena, kolik se zúčastnilo rodičů, bylo to moc milé předvánoční posezení, popovídání, výrobky se moc všem povedly, byla to velká inspirace. MOC, MOC, MOC DĚKUJI, DĚKUJI, DĚKUJI. FOTO

10. - 14. 12. 2018 - Fotečky z našeho povedeného výletu - ZÁMEK LOUČEŇ. Děti viděly nádherné zámecké prostory, různé druhy vánočních stromečků, Viky si zahrála na klavír nádhernou skladbu v zámecké komnatě - Viktorko bylo to  úžasné , viděly obrovský adventní věnec, vyrobily si ozdobu na vánoční stromeček, dostaly čaj na zahřátí, posvačily u krbu a pak hurá do několika labyrintů,  stihly si nakoupit, byly všude moc chváleny. Jsou to moje zlatíčka. 

 Tento týden nebyl  jen výlet, ale i učení, test z prvouky, samostatná práce z matematiky - slovní úlohy, 4 sloupečky opakovacích příkladů - přechod přes 10 do 20, přednes básničky. Vše co děti napsaly samostatně - musím jen chválit. Nečekaný test z prvouky zvládly na jedničku, slovní úlohy - super, příklady to je jak závod Formule 1, jak rychle počítají, básnička - všechny děti krásně zvládly. 

Krásně si děti začínají uvědomovat měkké a tvrdé souhlásky, pomůcka, kterou si samy děti vyrobily je velký pomocník, v matematice nová látka sčítání bez přechodu přes 10 typu 20+7, 50+2.......To jsem mohla klidně odejít děti okamžitě pochopily vůbec mne nepotřebovaly/jasně, že jsem nikam nešla/  - moc je chválím. 

O VV+PV jsme vytvářeli zimní kočičku a vystřihování papírových vloček, ale nějak jsem nezvládla fotit tak hned v pondělí nafotím a přidám k ostatním fotkám. Moc se všem dětem obrázky povedly. 

Žáci ze 7.B nám přečetli další večerníčkové pohádky - Štaflík a Špagetka, Káťa a Škubánek, Bob a Bobek. Opět to bylo moc pěkné, dětem se čtení líbí, vždy je velký potlesk. FOTO


O přestávkách nám hraje magnetofon z kterého jsou slyšet vánoční písničky a to nám pěkně připomíná, že se ten Ježíšek pěkně blíží.  Už je tady -  TŘETÍ ADVENTNÍ NEDĚLE -  ZAPÁLENÁ TŘETÍ SVÍČKA MÁ NÁZEV  - "PŘÁTELSTVÍ"                          PŘEJI KLIDNOU A POHODOVOU PŘEDVÁNOČNÍ NEDĚLI A OPATRUJTE SE. 

3. - 7. 12. 2018- Opět další týden, který utekl, naučili jsme se plno nových věcí a i bylo vánoční tvoření. 

Pondělí  jsme začali zapálením 1.svíčky na adventním věnci - Naděje, dětem bylo vysvětleno jak vznikl adventní věnec, jeho význam a ukončení krátkého povídání byl vánoční příběh. FOTO Moc děkuji rodičům Martinky za krásný "Mělnický betlém".

Na okně máme zavěšený adventní řetěz s čísly a každý den jeden žáček dostane dáreček a vylosuje si svůj celodenní bezva úkol např. chodí všude jako první, každou přestávku dostane bonbón, sedí na místě paní učitelky, může si dát nohy na lavici, všichni žáci mu pomáhají s úkoly, nemá v tento den nic známkované, nemusí vypracovat žádný domácí úkol....atd. FOTO 

Opět k nám začali chodit žáci ze 7. B a čtou nám večerníčkové pohádky. Tento týden jsme si poslechli : Koťata, O chytrém beránkovi a Maxipes Fík. Žáci mají čtení moc pěkně připravené, mají i převleky k dané pohádce, děti čtení baví a pěkně poslouchají. FOTO.

Ve středu nás navštívil Čert a Mikuláš, pěkně promluvili do duše těm dětem, kteří někdy zlobí, nebo vyrušují v hodinách, nebo ošklivě píší, ale také pochválili ty, kteří se snaží, nebo se z nějakého předmětu zlepšili. Děti čertovi pěkně zazpívaly, řekly básničky. FOTO

V pátek jsme měli tvořivý program v Zemědělské škole. Děti tvoření opět moc bavilo i se povedlo. Doufám, že doma výrobek udělal radost. Paní profesorka moc děti chválila, jak pěkně pracují, jak jsou hodní. FOTO 

A teď taky co jsme se všechno tento týden naučili: Matematika - řády - jednotky, desítky, stovky, čísla jednociferná, dvojciferná, trojciferná. Stále procvičujeme, opakujeme +,- s přechodem přes 10 do 20. Byla samostatná práce dopadla velmi dobře. Děti pěkně ovládají slovní úlohy, orientují se v zadání. Český jazyk - každá hodina začíná opakováním, dále procvičování s učebnicí a pak přejdeme do pracovního sešitu. Byl diktát a přepis. Poslala jsem domů k nahlédnutí sešit, aby jste viděli jaké zbytečné chyby děti dělají. Začala jsem přísněji známkovat učivo, které je jen opakování - děti jsem s tím již seznámila. Pomaloučku jsme začali probírat měkké a tvrdé souhlásky. Dala jsem dětem vytvořený přehled z tohoto učiva do chytrých desek, s tímto přehledem budeme zatím pracovat, než se toto učivo děti pořádně naučí. Je potřeba stále procvičovat i když děti nemají domácí úkoly, lehce se zapomene a pak dostane žáček špatnou známku. 

PŘEJI KRÁSNOU DRUHOU ADVENTNÍ NEDĚLI - DRUHÁ SVÍČKA MÁ NÁZEV "MÍR" - Betlémská svíce .OPATRUJTE SE.

26. - 30. 11. 2018 - Tento týden nám začal  programem v RM - PŮJDEM SPOLU DO BETLÉMA. Opět p. Králová připravila pro děti krásný program s ukázkami betlémů.  Děti si začaly i betlém vyrábět, dokončíme a přinesou domů 21.12.2018. Paní Králová děti strašně chválila, jak jsou hodní, jak pracují,  jsem na ně moc pyšná.FOTO

V tomto týdnu jsme byli pracovití, v ČJ - jsme měli diktát, přepis, opakování u,ú,ů, ale také novou látku slabikotvorné r,l. Stále procvičujeme a musím děti moc pochválit, pěkně pracují a nezapomínají. V matematice každý den procvičujeme +,- s přechodem přes 10 do 20, slovní úlohy, bylo i zde opakování do školního sešitu. Začali jsme novou látku počítání se závorkami, někteří děti ještě zcela nepochopily, proto přišly na doučování a po dnešní/páteční/SP - již pochopily a látku zvládají.   Chválím. 

Je konec měsíce a měla být přečtená knížka/někteří zvládnou i více/ a přinesen čtenářský deník. Ti kteří přinesli mají velkou pochvalu, krásně napsané, krásně prezentovali svou knížku, proto mají v elektronické žákovské 1. Bohužel 5 žáčků, nesplnilo, proto v elektronické žákovské mají N-nesplnil, až přinesou čtenářský deník N zmizí a bude také jednička. Škoda, že jsem nemohla napsat jedničku  všem. 

Jelikož se nám blíží Vánoce, přichází zima, tak jsme začali měnit výzdobu na chodbě a ve třídě. FOTO. Na děti čeká v pondělí ve třídě překvapení, tak se už těším na ty rozzářené oči. 

PŘEJI VÁM KRÁSNOU  PRVNÍ ADVENTNÍ NEDĚLI. PRVNÍ ZAPÁLENÁ SVÍČKA NA ADVENTNÍM VĚNCI MÁ NÁZEV "NADĚJE" je to svíce proroků. UŽÍVEJTE SI TENTO KRÁSNÝ PŘEDVÁNOČNÍ ČAS. 

19. - 23. 11. 2018 - poslední hodina PLAVECKÉHO VÝCVIKU. Děti závodily, ale hlavně si to pořádně užily ve vodě, tentokrát to bylo o hrách, o stříkání, používání libovolně pomůcek a přinesených hraček z domova. FOTO

Tak další týden je za námi. Seznámili jsme se s novým učivem - v Čj - psaní U,Ú,Ů - zde se ukázalo, kdo si špatně přečte slovo, nenapíše správně znaménko. Děti používaly k nácviku opět plácačky FOTO,  ústně jsme procvičovali z učebnice - hlavně děti musí odůvodňovat každé slovo, aby se jim to do hlaviček pořádně dostalo. Dnes byla zkouška jestli již zvládají - přepis a doplňování u,ú,ů - všichni děti dostaly jedničku. CHVÁLÍM, CHVÁLÍM!!!!!! V matematice jsme začali sčítání a odčítání desítek, dětem to vůbec nedělá problém. Byla také samostatná práce - dopadla dobře, jen někteří nepozorností napíší špatný výsledek. Nejhorší známka byla dvojka. 

Nemůžu si dnes odpustit poznámku k Vašim dětem. Někdy jste mi vyčítali, že mám na děti vysoké nároky, kladu na ně velké požadavky, ale dnes s čistým svědomím mohu napsat, říct, že se to vyplatilo, už teď je vidět jak Vaše děti jsou šikovné, samostatné, umí si poradit se zadaným úkolem, plní vše velmi svědomitě, mají zájem mít výborné výsledky. Slyším na ně jen chválu,  jak chodí do naší školní knihovny, jak krásně zdraví, poslouchají a to mě činí šťastnou a že není má práce zbytečná. JSOU TO  MOJE  NEJBÁJEČNĚJŠÍ  DĚTI!!!!!!!!!!!!!

V hodině VV-PV děti dokázaly vytvořit z časopisu  skládaný vánoční stromeček - kolegyně chodí obdivovat a nevěřícně kroutí hlavou- FOTO.

12. - 16. 11. 2018 - Všem moc, moc, moc děkuji za krásné překvapení, dárky, za to co jste pro mě udělali. FOTO + VIDEO 

V tomto týdnu proběhlo již předposlední plavání a 19.11. poslední plavčo, na které si mají děti přinést malou nafukovací hračku. 

V ČJ - jsme procvičovali krátké a dlouhé samohlásky, proběhl přepis slov - dopadl velmi dobře. Neustále se vracíme k probranému učivu, opakujeme. V matematice počítáme, počítáme, vše řádně docvičujeme, aby děti pořádně zvládly příklady +,- s přechodem přes 10 do 20. Počítání se pěkně zrychluje a i chyb je méně. Začali jsme počítání do 100 po desítkách, děti úžasně zvládají. I zde byla samostatná práce, dopadla velmi dobře. V prvouce se děti seznámily co je malvice, peckovice, bobule. Plánovaná akce Abraka muzika se dětem moc líbila, bylo dětem ukázáno, vysvětleno, zazpíváno, jak si máme pomáhat, jak se k sobě máme chovat, a že vůbec nezáleží jak člověk vypadá, ale záleží hlavně na tom jaké máme srdíčko.

Páteční akce Vánoční dílny dopadly dobře - výstava vyrobených vánočních výrobků je k vidění u šaten, prodej bude zahájen od 3. - 4. 12. 2018


5. - 9. 11. 2018- 8 plavání je  za námi, některé děti, udělaly velké pokroky, už i uplavou  12 m, paní učitelky plavání je povzbuzují, chválí, motivují - klobouk smekám. 

V tomto týdnu jsme se opět naučili plno nových věcí, které jsme procvičovali různými činnostmi, pracovali v pracovním sešitě. V matematice proběhlo pár slovních úloh počtářské dovednosti - chválím. Děti se seznámily, že i v matematice existují obecná jména: sčítanec+sčítanec=součet, menšenec-menšitel=rozdíl. Každá hodina začíná rozcvičkou sčítání a odčítání s přechodem přes 10 do 20 - chválím. Dětem byly ukázány  geometrická tělesa, které si měly možnost osahat, prohlédnout, spočítat vrcholy, hrany, strany. V ČJ - nám přibyla slova nadřazená, podřazená, souřadná, citově zabarvená-lichotivá, hanlivá. Slovo, slabika, hláska - dělení slov. V pracovním sešitě bylo velké opakování, kde si děti v samostatné práci vše zopakovaly - chválím. Děti vše procvičovaly ve skupinách, samostatně na koberci. FOTO V prvouce jsme si povídali jak je důležitý pro nás les, byla to moc pěkná hodina. Žákyňka nám přinesla na nástěnce živočichy, kteří žijí v lese a tak děti mohly vidět různé brouky, můry, motýly, kůži hada - moc děkujeme. V hodině hudební výchovy jsme se pěkně nasmáli - měla jsem pro děti připravené činnosti, při kterých byla velká legrace FOTO + VIDEO. V hodině Vv + Pv jsme vytvářeli podzimní strom, kde nám posloužila ruka, šťouchátka do uší - opět chválím FOTO