2. ČTVRTLETÍ - 2. A

12. - 16. 11. 2018 - Všem moc, moc, moc děkuji za krásné překvapení, dárky, za to co jste pro mě udělali. FOTO + VIDEO 

V tomto týdnu proběhlo již předposlední plavání a 19.11. poslední plavčo, na které si mají děti přinést malou nafukovací hračku. 

V ČJ - jsme procvičovali krátké a dlouhé samohlásky, proběhl přepis slov - dopadl velmi dobře. Neustále se vracíme k probranému učivu, opakujeme. V matematice počítáme, počítáme, vše řádně docvičujeme, aby děti pořádně zvládly příklady +,- s přechodem přes 10 do 20. Počítání se pěkně zrychluje a i chyb je méně. Začali jsme počítání do 100 po desítkách, děti úžasně zvládají. I zde byla samostatná práce, dopadla velmi dobře. V prvouce se děti seznámily co je malvice, peckovice, bobule. Plánovaná akce Abraka muzika se dětem moc líbila, bylo dětem ukázáno, vysvětleno, zazpíváno, jak si máme pomáhat, jak se k sobě máme chovat, a že vůbec nezáleží jak člověk vypadá, ale záleží hlavně na tom jaké má srdíčko.


5. - 9. 11. 2018- 8 plavání je  za námi, některé děti, udělaly velké pokroky, už i uplavou  12 m, paní učitelky plavání je povzbuzují, chválí, motivují - klobouk smekám. 

V tomto týdnu jsme se opět naučili plno nových věcí, které jsme procvičovali různými činnostmi, pracovali v pracovním sešitě. V matematice proběhlo pár slovních úloh počtářské dovednosti - chválím. Děti se seznámily, že i v matematice existují obecná jména: sčítanec+sčítanec=součet, menšenec-menšitel=rozdíl. Každá hodina začíná rozcvičkou sčítání a odčítání s přechodem přes 10 do 20 - chválím. Dětem byly ukázány  geometrická tělesa, které si měly možnost osahat, prohlédnout, spočítat vrcholy, hrany, strany. V ČJ - nám přibyla slova nadřazená, podřazená, souřadná, citově zabarvená-lichotivá, hanlivá. Slovo, slabika, hláska - dělení slov. V pracovním sešitě bylo velké opakování, kde si děti v samostatné práci vše zopakovaly - chválím. Děti vše procvičovaly ve skupinách, samostatně na koberci. FOTO V prvouce jsme si povídali jak je důležitý pro nás les, byla to moc pěkná hodina. Žákyňka nám přinesla na nástěnce živočichy, kteří žijí v lese a tak děti mohly vidět různé brouky, můry, motýly, kůži hada - moc děkujeme. V hodině hudební výchovy jsme se pěkně nasmáli - měla jsem pro děti připravené činnosti, při kterých byla velká legrace FOTO + VIDEO. V hodině Vv + Pv jsme vytvářeli podzimní strom, kde nám posloužila ruka, šťouchátka do uší - opět chválím FOTO