4. ČTVRTLETÍ - 2.A24. 6. 2019 - Naše první setkání s kamarády z Hořína. Setkání se povedlo a určitě budeme dále psát dopisy, jezdit na společné výlety. Bul to super den. FOTO

17. - 21. 6. 2019 - Náš předposlední týden školy FOTO. Hlavní událost ŠKOLNÍ AKADEMIE - moc se vystoupení dětem povedlo, jsou to moji šikulové. Dále uklízení třídy, odevzdáváme knížky, v pondělí nás čeká setkání s kamarády z Hořína. 

Tak nám to uteklo a je po výletech. POČASÍ NÁM PŘÁLO!!! S každého výletu si děti přivezly nějaký zážitek, ale určitě jsme si užili plno legrace. Klauni byli úžasní, všude je každý chválil, mají velkou pochvalu!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

14. 6. 2019 - Mšeno - plnění úkolů + hledání pokladu + zmrzlinka

13. 6. 2019 - Dětenice - Strašidelná prohlídka zámku + interaktivní prohlídka pivovaru

12. 6. 2019 - Divadlo kouzel - Líbeznice

11. 6. 2019 - STARÉ HRADY

10.6.2019 - ZOO-PRAHA

3. - 7. 6. 2019 - Horolezecká stěna - FOTO

27. - 31. 5. 2019 - Vše co bylo potřeba ve druhé třídě se naučit již máme za sebou a tak opakujeme, opakujeme, opakujeme. Píšeme diktáty, přepisy s doplňováním, otázka - odpověď, násobilka a dělení nám krásně jde - každý den rychlé počítání na mazací tabulku, rýsování. Čteme knížku o Ferdovi - každý příběh nám přináší velké zamyšlení - Smutek, Radost, Strach. Po přečtení si děti zkouší zahrát na dané téma scénku, ale zároveň si uvědomují jak se chovat ke kamarádovi, jak si neubližovat, jak si pomáhat. FOTO. 

Páteční program v Zahradnické škole - "Život v zahradě" byl moc pěkný, děti si odnesly plno informací o květinách, bylinkách- opět se nám hodilo do prvouky.  FOTO.

20. - 24. 5. 2019 - týden opakovací, zrychlující, zlepšující, projektový a fotící. 

Krásný školní projekt - Strom je náš kamarád - kde děti poznaly zajímavosti o stromech - magnolie, dub, bříza, lípa, sakura, buk, sekvoj, katalpa + zkoumání listů pod mikroskopem. Počasí nám přálo, tak to byl super informační, vzdělávací den. FOTO

13. - 17. 5. 2019 - další týden utekl jako voda, v matematice se děti seznámily s x, : 5 a teď budeme jen zdokonalovat - x, : 2, 3, 4, 5, ale určitě nezapomínáme na procvičování +, - s přechodem do 20, 100. Geometrie - rýsování úseček, porovnávání úseček.  V Čj - děti poznávají větu - jednoduchá, souvětí, k činnosti nám dopomáhá velká svorka, která nám určuje spojku, ale zároveň čárku před spojkou. Také byl diktát - dopadl velmi dobře. Již nacvičujeme na akademii, využíváme každé chvilky - už se nám to začíná pěkně tvarovat. V prvouce děti vytvořily skupiny - mají i název - Veverky, Kamarádi, Štěňata - pracovaly s úkoly, okruhy otázek z probrané látky. Všichni si zasloužili odměnu - krásná týmová spolupráce. FOTO

Vv + Pv - práce ve dvojicích - motýl - dva druhy. Kluci s krepáku, holky z barevného papíru FOTO. 

6. - 10. 5. 2019 - V tomto týdnu jsme se učili jen dva dny, ale i přesto jsme udělali kus práce, musím děti moc pochválit, snaží se krásně pracovat, spolupracují v hodinách, byly prověřeny jejich znalosti opakovacím testíkem z Čj, stále opakujeme násobilku, pěkně se nám počítání zrychluje. 

Ve čtvrtek  ráno bylo rozhodnuto, že nakonec Ochrana člověka.........proběhne dle plánu a akce se velmi povedla. Děti si tento den krásně užily a dozvěděly se plno zajímavých věcí. FOTO

29. - 3. 5. 2019 - Tento týden krásný výlet Lego - Praha - moc povedený výlet, bylo dost času na vypracování pracovního listu s paní průvodkyní, na hraní s kostkami lega, na prozkoumání celého prostoru, byl i čas na nákup a byla i zmrzlinka. FOTO. Ale bylo i učeníčko, začali jsme násobilku 4, v dalším týdnu budeme procvičovat, procvičovat. V Čj byl diktát slov - opakování veškeré probrané látky, dopadl velmi dobře. V pátek o Vv a Pv jsme vyráběli pampelišky, pracovalo se ve skupinách, na zemi, rozpracovanost byla veliká, ale nástěnka nám krásně pampeliškově rozkvetla. FOTO

23. - 26. 4. 2019- V tomto týdnu jsme se seznámili s dalšími slovními druhy - předložky a spojky. Děti měly možnost si své znalosti vyzkoušet na činnosti.FOTO Stále procvičujeme násobení a dělení 2,3. FOTO V dalším týdnu začneme násobilku 4. Byla ukázka čtenářských deníků, děti čtou opravdu již zajímavé knihy a s velkým zaujetím "tu svou knížku" chtějí všem představit. V pátek proběhl školní projekt Den Země - děti z papírového kulatého lustru vytvořily planetu, na kterou lepily vystřihané stromy, květiny, motýly, ptáčky. Dílo se povedlo. FOTO

15. - 17. 4. 2019 - Tento týden trval je tři dny. Ale hned v pondělí velká radost dětí, dostaly tolik očekávané pohledy od dětí z Hořína, už se těší jak budou odepisovat.FOTO V ČJ - děti krásně činnostmi určují podstatná jména, slovesa FOTO. Ale určitě se stále vracíme i k starší látce, aby děti nezapomněly. V M - dětem jde pěkně násobilka 2, činnost "Telefon" děti moc baví, ale zároveň prověřuje jejich znalost násobilky. Začali jsme násobilku 3, někteří již uměly násobky - chválím. Ve středu "Jarní tvoření" - všem se povedl krásný košíček, který byl opravdu jarní + velikonoční. Paní profesorka, která se na děti moc těšila byla nadšená z jejich výrobků, každý výrobek si fotila, chválila děti jak jsou hodné, jak si pomáhají a že jsme nejlepší skupina, která chodí na tvoření. Bylo fajn takovou pochvalu slyšet. FOTO

PŘEJI KRÁSNÉ, SLUNÍČKOVÉ, ODPOČINKOVÉ VELIKONOČNÍ SVÁTKY. 

8. - 12. 4. 2019 - Co nám přinesl tento týden? Herbář z jarních kytiček, někteří již umí vyjmenovat 10 slovních druhů, k násobilce 2 jsme již přidali dělení. Jde nám to. Proběhlo divadlo v MKD.