Vážení rodiče a milé děti,

        ráda bych Vás přivítala na stránkách třídy 1.A - KLAUNI.

Najdete zde důležité informace, proto doporučuji pravidelně stránky sledovat. 

Těším se na spolupráci s Vámi.

                                                           Vaše třídní učitelka  Bc. Zdeňka PodešvováVelké DĚKUJI za účast na třídních schůzkách, hlavně nezapomeňte jsem tady pro Vaše děti, ale i pro Vás, proto cokoli, kdykoli přijďte, vše se dá vyřešit. 

Pro lepší přehlednost došlo ve fotogalerii ke změně - období jsou rozděleny po čtvrtletích, kde budou vždy 2 až 3 měsíce. 


Informace - ZNÁMKOVÁNÍ - MATEMATIKA -    0 chyb    -    1*                     6chyb       -     3                        

                                                                                     1-2chyby  -   1                       7chyb       -     3-

                                                                                        3chyby -   1-                       8chyb      -     4

                                                                                       4chyby  -  2                        více chyb -     5  

                                                                                       5chyb    -  2-                      nebo napsán počet chyb 

                                                                                                                                + nezvládl/a/

Velké DĚKUJI patří všem maminkám, tatínkům, kteří mi nosí pomůcky na Vv, Pv - moc si toho vážím a určitě vše využijeme. Móóóc děkuji.

Velké poděkování patří mamince Martinky Klihavcové, která všem dětem sehnala a darovala Mělnický deník, v kterém máme foto. Móóóc děkuji!!!!!!!


Prosba, každý úkol, zápis v úkolníčku mi prosím podepisujte. Děkuji.

Informace: při každodenním prohlížení pracovních sešitů si všímejte jestli není cvičení dáno do kroužku, to znamená: je potřeba dodělat nebo procvičit - pomalinku děti učím se připravovat do školy, ale hlavně jak dávají pozor co jim říkám. Děkuji moc a moc za spolupráci. 

Děkuji moc, za úžasnou domácí přípravu vašich dětí do školy, moc si toho vážím a zároveň oceňuji vaši trpělivost.

RODIČOVSKÝ FOND:

Vybráno...................12.000,-Kč  byly odečteny tyto položky /1žák - 500,-Kč/:

Pracovní sešity        -5 031,-Kč

MKD Nosáč. dobr.   -1 440,-Kč /24žáků - 60,-Kč/

MKD Hrát.do poh.   -1 150,-Kč /23žáků - 50,-Kč/ 

tř.uč.zaplatila           +     71,-Kč - Matematika pro šikovné - 1ks

ke dni 20.11.2017  =   4.450,-Kč - zůstatek bude použit na další akce, či na zakoupení - čtvrtek, lepidla atd.                                                                                                                                                                                          

Informace: Když onemocní žák, automaticky posílám domácí úkoly - sms  - vše co jsme v ten den ve škole probrali. Ti žáci, kteří jsou ve škole, mají domácí úkol napsaný v úkolníčku, nebo zakroužkovaný v pracovních sešitech. Jak jsem již psala, je to můj záměr, aby si děti zakroužkovaly co je potřeba dodělat, procvičit, děti se tak učí každodenní přípravě do školy a také plnit své povinnosti. Když Vám rodičům, není něco jasné, není problém mi kdykoli, nebo v jakoukoli hodinu zavolat, napsat sms. Děkuji za spolupráci a pochopení.