RODIČOVSKÝ FOND - 2017/2018

Vybráno -                                         12.000,-Kč byly odečteny tyto položky /1žák - 500,-Kč/:

Pracovní sešity                               -5 031,-Kč

MKD Nosáč. dobr.                          -1 440,-Kč /24žáků - 60,-Kč/

MKD Hrát.do poh.                          -1 150,-Kč /23žáků - 50,-Kč/

tř.uč.zaplatila                                    +   71,-Kč - Matematika pro šikovné - 1ks

ke dni 20.11.2017                            =4.450,-Kč - zůstatek bude použit na další akce, či na zakoupení - čtvrtek, lepidla atd.

Zbytek z Mikuláše                              + 131,-Kč

ke dni 3.12.2017                              = 4 581,-Kč - zůstatek bude použit na další akce

Reg.muzeum                                     - 840,-Kč /3 žáci nemoc - bude jim vráceno 40,-Kč/

ke dni 5.12.2017                              = 3 741,-Kč - zůstatek bude použit na další akce

zbylo z výletu Svíčkárna                     + 90,- Kč

ke dni 8.12.2017                              =3 831,- Kč

koupena staveb. k vánocům          - 2 000,- Kč /2 ks - využijeme nejen jako stavebnice ale i v geometrii - výborná pomůcka/

ke dni 19. 12. 2017                          = 1 831,- Kč

2x dětské šam., 2xTuc suš.

2x tyčinky XXL/vánoč. tř. hodiny/    -  158,- Kč

ke dni 20.12.2017                            = 1 673,- Kč

Druhý vklad 24ž.-500,-Kč           +    12. 000,- Kč

ke dni 5. 1. 2018                   =  13. 673,-Kč/zůstatek bude poučit na další akce, atd.