RODIČOVSKÝ FOND - 2018/2019

Vybráno -                                         12.000,-Kč byly odečteny tyto položky /1žák - 500,-Kč/:

Pracovní sešity                               -5 031,-Kč

MKD Nosáč. dobr.                          -1 440,-Kč /24žáků - 60,-Kč/

MKD Hrát.do poh.                          -1 150,-Kč /23žáků - 50,-Kč/

tř.uč.zaplatila                                    +   71,-Kč - Matematika pro šikovné - 1ks

ke dni 20.11.2017                            =4.450,-Kč - zůstatek bude použit na další akce, či na zakoupení - čtvrtek, lepidla atd.

Zbytek z Mikuláše                              + 131,-Kč

ke dni 3.12.2017                              = 4 581,-Kč - zůstatek bude použit na další akce

Reg.muzeum                                     - 840,-Kč /3 žáci nemoc - bude jim vráceno 40,-Kč/

ke dni 5.12.2017                              = 3 741,-Kč - zůstatek bude použit na další akce

zbylo z výletu Svíčkárna                     + 90,- Kč

ke dni 8.12.2017                              =3 831,- Kč

koupena staveb. k vánocům          - 2 000,- Kč /2 ks - využijeme nejen jako stavebnice ale i v geometrii - výborná pomůcka/

ke dni 19. 12. 2017                          = 1 831,- Kč

2x dětské šam., 2xTuc suš.

2x tyčinky XXL/vánoč. tř. hodiny/    -  158,- Kč

ke dni 20.12.2017                            = 1 673,- Kč

Druhý vklad 24ž.-500,-Kč           +    12. 000,- Kč

ke dni 5. 1. 2018                   =  13. 673,-Kč/zůstatek bude poučit na další akce, atd.

27.2.2018-Zvířata kolem nás           -         600,-Kč/20žáků - 30,-Kč/ 4žáci nemoc bude jim vráceno po 30,-Kč

4žáci nemoc vráceno po 30,-Kč     -          120,-Kč

k 27. 2. 2018 zůstatek            =  12. 953,- Kč

24ks květináče + peříčka                 -         208,-Kč

22.3.2018 - Divadlo kouzel              -      3 320,-Kč/23 žáků - program - 90,-Kč, doprava - 53,-Kč/

1 žák nemoc vráceno 143,-                -        143,-Kč

k 22. 3. 2018 zůstatek             =    9 282,-Kč

27.3.2018 Plackohraní                       -          720,-Kč/24žáků - magnetky - 30,-Kč/

k 29. 3. 2018 zůstatek             =     8 562,-Kč   

6.4.2018 - Réva - hud.program         -         1 100,-Kč/22žáků - program 50,-Kč/

2 žáci nemoc vráceno                       -             100,-Kč

k 6. 4. 2018 zůstatek                  =        7 362,-Kč    

20. 4. 2018 Pohádka o Balynce       -             720,-Kč

Čepice - na výlety                              -             630,-Kč

k 20. 4. 2018 zůstatek               =        6 012,-Kč  

15.5.2018 RM - Kocourek Švarcík    -               720,-Kč/cena 30,-Kč -24 žáků/

k 15. 5. 2018 zůstatek             =        5 292,-Kč

6.6.2018 - RM - Ano, pane doktore   -                460,-Kč/cena 20,-Kč - 23žáků, 1 žákyně - vráceno 20,-Kč/

k 6. 6. 2018 zůstatek            =        4 832,-Kč

20.6.2018 - výlet - Planetárium           -          1.800,-Kč /doprava/

                                                             -            1.575,-Kč /program/

                                                             -              225,-Kč /3 žáci -vráceno 75,-Kč/

k 20. 6. 2018 zůstatek         =         1 232,-Kč

27.6.2018 doprava Mirákulum            -                 200,-Kč

zůstatek z výletů                          +                  25,-Kč

dětský šampus                                    -                230,-Kč

nafukovací balonky                            -                   50,-Kč

k 27. 6. 2018 zůstatek             =               777,-Kč