RODIČOVSKÝ FOND - 2019/2020

                                                                       /založený rodiči pro potřeby dětí/
                                                 /každý doklad je řádně uložen u tř. učitelky-kdykoli k nahlédnutí/

                                                                                            3.A

k 15. 6. 2019 - zůstatek               =               4.258,-Kč

24ks - rozvrh hodin                     -                   144,-Kč /1ks - 6,-Kč/

1ks - velké lepidlo Herkules        -                   149,-Kč

24ks - úkolníček A5                     -                   528,-Kč/1ks - 24,-Kč/

24ks - sešit lin. A5 /M/                 -                   120,-

48ks - sešit lin. A5 /ČJ/                -                   240,-Kč

zůstatek k 30. 8. 2019                 =                 3.077,-Kč

vloženo za PS 24žáků x 46,-Kč  =                  1.104,-Kč

24ks - sešit lin.A5 /AJ/                 -                     234,-Kč

zůstatek k 4.9.2019                      =                  3.947,-Kč